Anne Tengs-Pedersen

Partner

KPMG in Norway

Anne Tengs-Pedersen er partner og advokat. Hun er leder av KPMGs Global Mobility Services i Stavanger. Anne er spesialisert innen nasjonal og internasjonal personbeskatning, og bistår nasjonale og internasjonale klienter med skatte- og trygdemessige problemstillinger i forbindelse med inn- og utstasjonering av personell. Videre bistår hun utenlandske selskaper med å oppfylle skatte- og rapporteringsmessige forpliktelser i forbindelse med virksomhet i Norge. Hun bistår også norske arbeidsgivere og arbeidstakere med trygde- og skattemessige problemstillinger som for eksempel skattemessig behandling av naturalytelser, representasjon, firmaturer, selvangivelser, trygdemedlemskap etc. Anne benyttes ofte som foredragsholder på kurs og seminarer i regi av KPMG Stavanger, og har også holdt flere kurs og seminarer for Stavanger Næringsforening.

Kompetanseområder

Immigrasjonstjenester Internasjonale markeder Juridiske tjenester Nasjonale markeder Rådgivning internasjonale arbeidsforhold Skatt og avgift Trygdeavtaler

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 1996: Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen

Akkreditering

  • Advokatbevilling

Arbeidserfaring

  • 2005 - dd: KPMG Law advokatfirma AS. Advokat fra 2009, og partner fra 2015.

  • 1996 - 2005: Skattejurist i Skatt vest, blant annet 5 år ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Kontakt meg

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere