Eivind Storaker

Manager

KPMG in Norway

Eivind Storaker er manager i Management Consulting i KPMG Advisory og har over ti års erfaring fra prosjektledelse innenfor økonomiområdet, med spesialkompetanse på økonomistyring, beslutningsstøtte, rapportering, effektiviserings- og omstillingsprosjekter, samt anskaffelser og implementering av ERP-systemer. Prosjektene har variert fra gjennomgang og analyse av økonomimodell og styringsinformasjon, endringsprosjekter i økonomifunksjonen, IT-anskaffelser med forhandlingsledelse, samt implementering av ERP-systemer med ulike forsystemer. Eivind har spesialkunnskap om ERP-systemene IFS og UNIT 4 Business World (Agresso).

Kompetanseområder

Bedriftsrådgivning Energi og naturressurser Internasjonale markeder Myndigheter og offentlig sektor Nasjonale markeder Rådgivning

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2005 Siviløkonom, Universitetet i Agder

Akkreditering

  • 2015 Project Management Professional (PMP)

  • 2013 PRINCE2 Foundation

Arbeidserfaring

  • 2011 - dd. KPMG AS Manager i Advisory Norge, Management Consulting

  • 2009 - 2010 Konsulent i Intrum Justitia AS

  • 2005 - 2009 Konsulent i Totalvekst ASA

Kontakt meg

  • Oslo, NO
Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere