Ørjan Ravna Rørmoen | KPMG | NO

Ørjan Ravna Rørmoen

Advokatfullmektig / manager

KPMG i Norge

Ørjan arbeider i avdelingen for selskapsbeskatning. Han arbeider både med nasjonale og grenseoverskridende problemstillinger og rådgir både nasjonale og multinasjonale selskaper. Bistanden omfatter en rekke områder herunder transaksjoner, fusjoner, oppkjøp, restruktureringer og optimalisering, kildeskatt og skatteavtaler samt bistand ved ligning, bokettersyn og klagesaker.

Kontakt

E-post: orjan.ravna.rormoen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9421
LinkedIn

Kompetanseområder

Fusjoner og oppkjøp Internasjonal skatt Overholdelse av internasjonale lover og regler Rådgivning Skatt og avgift Transaksjonsrådgivning

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2014: Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo

Arbeidserfaring

  • 2015 - d.d.: KPMG Law Advokatfirma AS

  • 2012 - 2014: Traineeopphold hos ulike advokatfirmaer

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg