Jørn Ryen

Director

KPMG in Norway

Jørn Ryen er leder for KPMG Accounting Sørlandet. Han er utdannet siviløkonom og er autorisert regnskapsfører. Han har over 20 års erfaring innen regnskap, revisjon, konsultentvirksomhet og økonomistyring. Han har arbeidet som operativ økonomisjef i 10 år med fokus på økonomisk rapportering og analyser, samt effektiv bruk av IT-systemer i økonomifunksjonen. Han har brasjeerfaring som økonomisjef innen eienomsmeglervirksomhet, idrett, produksjons- og handelsvirksomhet. Som konsulent har han arbeidet mye med risikostyring og internkontroll i tillegg til økonomistyring. Han har hatt ansvar for gjennomføringen av flere oppkjøps- og restruktureringsprosesser. Jørn har sin spesialkompetanse innen økonomistyring og økonomisk rapportering.

Kompetanseområder

Detaljhandel Fast eiendom IFRS og endring av regnskapspraksis Idrett Idrettsforbund Industriell produksjon Reise, fritid, turisme Risikorådgivning Rådgivning

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 1995: Siviløkonom, spesialisering innen prosjektadministrasjon

Arbeidserfaring

  • 2015 - dd : KPMG. Director KPMG Accounting Sørlandet.

  • 2012-2015: Stryingsgruppen. Daglig leder

  • 2009-2012: Aktiva Consulting. Konsulent/økonomisjef til leie

  • 1999-2009: ABCenter. Økonomisjef

  • 1995-1999: Deloitte. Revisor og konsulent

Kontakt meg

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere