Anette Rønnov

Senior Manager, Advisory

KPMG i Norge

Anette Rønnov leder KPMGs avdeling for Climate Change & Sustainability (Samfunnsansvars-avdeling). Hun har en bacherlor grad i geografi og en master i miljøøkonomi og started som miljøkonsulent i KPMG i 1998. Har har fulgt utvilklingen på feltet fra ytre miljø og HMS til inkluderting av etiske og samfunnsansvar. Anette har en forretningsmessig forståelse og tilnærming til selskapers håndtering av risikoer og muligheter forbundet med miljø- og samfunnsansvar og har erfaring fra rådgivning, verifikasjon og due diligence revisjoner innen miljø og samfunnsansvar både nasjonalt og internasjonalt.

Kompetanseområder

Internasjonale markeder Klimaendringer og bærekraftig utvikling Nasjonale markeder Risikorådgivning Rådgivning Tjenester - internrevisjon, risiko og compliance

Utdanning og kvalifikasjoner

  • MSc. Miljø- ressursøkonomi, University College London, London University, UK.

  • B.A. (Hons) Geografi, King’s College London, London University, UK.

  • Psykologikurs, Universitet i Oslo,

Akkreditering

  • ISO 14001, SA 8000

Arbeidserfaring

  • 2013 - dd: KPMG AS, Senior Manager

  • 1998-2005: KPMG AS. Manager

  • 1996-1998: RPS Consultants LTD, London, Miljøkonsulent

Kontakt meg

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere