Jo Sigurd Pedersen | KPMG | NO

Jo Sigurd Pedersen

Director

KPMG in Norway

Jo Sigurd har 10 års erfaring med SAP og Data and Analytics (D&A). Han er Director og leder for Data and Analytics i revisjon. Dette inkluderer både fagansvar for bruk av analyser i revisjonen, implementering av Continous Auditing (CA) og Controls Monitoring (CM) løsninger. Jo Sigurd har spesialistkompetanse innen SAP og har gjennomført og ledet prosjekter innen Risk & Compliance og Management Consulting. Dette inkluderer prosessforbedringsprosjekter (SCM), compliance gjennomganger inkludert IT-sikkerhetsprosjekter og arbeidsdelingsprosjekter (SoD) og mislighetsanalyser. Jo Sigurd har særlig erfaring med SAP modulene FI, CO, MM. SD og Basis. Han har også erfaring med SAP HR og industrimoduler som IS-Oil og JVA. Han har også god erfaring med Navision og Oracle Jo Sigurd har internasjonal erfaring fra Nederland og USA. I USA jobbet han for KPMGs globale R&D avdeling innen D&A. Gjennom bruk av ABAP og avanserte verktøy som SQL, SSAS, SSIS, SSRS og visualiseringsverktøy som Qlikview har KPMG til enhver tid de beste verkøyene. Jo Sigurd har erfaring med interne verktøy som Facts to Value (F2V), KAAP, og Tax Intelligence (TIS)

Kontakt

E-post: jo.sigurd.pedersen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9610
LinkedIn

Kompetanseområder

Detaljhandel Energi og naturressurser Fornybar energi Industriell produksjon Internasjonale markeder Nasjonale markeder Olje og gass Revisjon Rådgivning

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2003: Bachelor of Science and Business Administration (Finance og Management Information Systems), Northeastern University, MA, Boston, USA

Akkreditering

  • CISA

Arbeidserfaring

  • 2010 KPMG AS Director og leder av Data & Analytics Audit

  • 2009 - 2010 Ernt & Young: Manager

  • 2006 - 2009 KPMG AS: Manager

  • 2003-2006: Prg-Schultz: Lead Auditor

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg

Sosiale medier