Heidi C. Lørstad

Advokat/ Manager

KPMG in Norway

Heidi er ansatt i gruppen Corporate Tax. Hun har arbeidet i KPMG siden 2008, og før dette arbeidet hun blant annet fire år i Skatteetaten. Heidi arbeider med alle typer saker relatert til nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning, herunder tilgrensede selskapsrettslige og regnskapsrettslige fagområder. Blant annet kan nevnes egenkapitaltransaksjoner, transaksjoner over landegrensene, fast driftssted-vurderinger, kildeskatt, skatteavtaler, omorganiseringer og tap på fordringer. Hun bistår også revisjonsavdelingen med gjennomgang av skatteberegninger samt behandling av skatteposisjoner i resultatregnskapet. Heidi har også prosedert skattesaker for domstolene.

Kompetanseområder

Internasjonale markeder Juridiske tjenester Nasjonale markeder Skatt og avgift

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2007 og 2008: Regnskap 1 og 2, Høgskolen i Hedmark

  • 2003: Master of Laws, LL.M. i internasjonal skatterett, Universitetet i Leiden, Nederland

  • 2002: Cand. Jur., Universitetet i Oslo

Akkreditering

  • Advokatbevilling

Arbeidserfaring

  • 2013 - dd.: Advokat KPMG Law Advokatfirma AS

  • 2008 - 2013: Advokatfullmektig KPMG Law Advokatfirma AS

  • 2008 - 2008: Skattejurist Skatt øst Sandvika

  • 2005 - 2007: Skattejurist Asker og Bærum ligningskonto

  • 2004 - 2005: Skattejurist Oslo ligningskontor

Kontakt meg

  • Oslo, NO
Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere