Britt Kjersti Jåstad | KPMG | NO

Britt Kjersti Jåstad

Senior Manager

KPMG i Norge

Britt Kjersti har over 25 års erfaring fra ledelse av revisjonsteam fra små til mellomstore og større kunder, herunder også internasjonale kunder. Britt Kjersti er faglig interessert og er mye benyttet som sparring-partner innenfor områder som både regnskap, skatt og avgift, både av kunder og kollegaer. Gjennom sin lange erfaring er hun opptatt av hvordan kunden lettere kan oppnå sine målsettinger ved å effektivisere interne prosesser, herunder fokus på viktige intern kontrollfunksjoner. Hun har erfaring med å ivaretar økonomiansvaret i virksomheter både økonomisjef og regnskapssjef, og evner å gi økonomisk rådgivning og forretningsstøtte til daglig leder og øvrige nøkkelpersoner i virksomheter. Hun blir brukt som foreleser både av både internt og eksternt, og har spesialkompetanse knyttet til fusjoner og fisjoner, samt forhold knyttet til bokføringslovens bestemmelser.

Kontakt

Telefon: +47 406 39 724
E-post: britt.kjersti.jastad@kpmg.no
LinkedIn

Kompetanseområder

Bygg- og anleggsvirksomhet Fast eiendom Forretningseiendom Godstransport vei Industriell produksjon Informasjonstjenester Investering i forretningseiendom Logistikk og post Media Transport og logistikk

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2003, Høyere revisorstudium (statsautorisert revisor), NHH

  • 1999, Bachelor i revisjon, Høyskolen i Stavanger

  • 1990, Økonomi og administrasjon, NHH

Akkreditering

  • IFRS, KPMG 2012

Arbeidserfaring

  • August 2009 – dd, KPMG, senior manager, medlem av DPP

  • Januar 2017 – april 2017, utleiet til Vimond Media Solutions AS

  • August 2008 – august 2009, Regnskapssjef Tide ASA

  • September 1990 – august 2008, BDO

  • September 2001 – august 2008, økonomisjef Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg