Bjørn Gunnar Johansen | KPMG | NO

Bjørn Gunnar Johansen

Senior manager

KPMG i Norge

Bjørn Gunnar er ansvarlig for offentlige anskaffelser i tjenesteområdet innkjøp og logistikk i KPMG. Han har i mer enn 23 år arbeidet med ledelse og omstilling av innkjøps- og forsyningsorganisasjoner innen privat og offentlig sektor, hvorav 17 år som innkjøps- og forsyningssjef. I offentlig sektor spenner erfaringen fra omstilling av organisasjoner med implementering av effektive anskaffelses- og logistikkprosesser sammen med bruk av moderne teknologi, til prosjektledelse av prosessforbedring og e-handel. Bjørn Gunnar har erfaring både som linjeleder, prosjektleder og som konsulent. Han har ledet et betydelig volum offentlige anskaffelser innen både klassisk sektor og forsyningssektorene. Bjørn Gunnar har et meget godt overblikk over regelverket og da spesielt praktisk anvendelse av regelverket knyttet til de ulike fasene i en anskaffelsesprosess, og kunnskap om de særskilte utfordringene som er knyttet til hver fase. Han har en praktisk tilnærming til regelverket og har fokus på å finne gode og hensiktsmessige løsninger. Bjørn Gunnar har ledet og gjennomført anskaffelser nasjonalt og internasjonalt innen et omfattende spenn av kategorier i kommune, helse- og jernbanesektoren.

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2003: Master of management, Handelshøyskolen BI

  • 1992: Diplomøkonomistudiet, Handelshøyskolen BI

Arbeidserfaring

  • 2014 - d.d.: KPMG AS Advisory

  • 2008 - 2014: Flytoget AS, Innkjøpssjef.

  • 2003 - 2008: Akershus universitetssykehus, Innkjøps- og forsyningssjef

  • 2001 - 2003: Konserninnkjøp, Oslo kommune, Prosjektleder e-handel

  • 1999 - 2001: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune, MA-sjef/seksjonsleder

Kontakt meg

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere