Nikolay Hauger

Director, Advisory

KPMG i Norge

Nikolay har vært ansatt i KPMG Advisory siden april 2012. Han er Direktør og team leder i Global Strategy Group med ansvar for strategi, integrasjon, omstilling og transformasjoner. Nikolay har mer enn 15 års erfaring med store forbedrings-prosjekter i privat og offentlig eide virksomheter innenfor en rekke bransjer og sektorer. Han har de siste årene vært prosjektleder og fagansvarlig for flere strategi- og utviklingsprosjekter hvor han har arbeidet med planlegging, implementering og evaluering. Han har hatt ansvar for å utvikle scenarioer, analyse av utfordringer og muligheter internt og i markedet, samt utarbeidelse av hovedmål, delmål og konkrete handlings- og implementeringsplaner sammen med kunden. Han har også vært prosjektleder og fagansvarlig for flere store integrasjons-, omstillings- og effektiviseringsprosjekter de siste årene. Prosessene har vært gjennomført med bred involvering og det har blitt levert betydelige resultatforbedringer. Nikolay fokuserer på å jobbe sammen med oppdragsgiver for å etablere tydelige strukturer og løsninger som fungerer i praksis og som skaper merverdi for bedriften og kundene.

Kompetanseområder

Bedriftsrådgivning Detaljhandel Energi og naturressurser Finansstrategi og transformasjon Media Rådgivning Strategiutvikling og -implementering Transport og logistikk Økonomistyring

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2000 - Master i Business (Siviløkonom), Handelshøyskolen BI

  • 1994 - Befalskolen for Hærens Samband

  • 1995 - Høyskolen i Hedmark. Administrasjon og ledelse

Arbeidserfaring

  • 2012 - 2015: KPMG, Direktør

  • 2006 - 2012: Rokade. Partner

  • 2003 - 2006: IBM Global Services, Senior Konsulent

  • 2000 - 2003: PWC Consulting, Konsulent

Kontakt meg

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere