Kari Hesjedal | KPMG | NO

Kari Hesjedal

Senior Manager

KPMG in Norway

Kari Hesjedal er senior manager i Risk Consulting i Advisory og har flere års erfaring med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i kommunal sektor. Kari har særlig kompetanse på revisjon, evaluering og utredninger av kommunal organisasjon, virksomhet og tjenester. Hun har vært prosjektleder for en rekke forvaltningsrevisjoner og har bistått kommuner med etablering av interkommunalt samarbeid, evaluering av internkontroll og endring- og omstillingsprosesser. Kari er diplomert internrevisor og sertifiserte revisjonsleder Kvalitet (ISO 9001).

Kontakt

E-post: kari.hesjedal@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9659
LinkedIn

Kompetanseområder

Helse og omsorg Internasjonale markeder Myndigheter og offentlig sektor Nasjonale markeder Rådgivning

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2009 - dd Senior manager KPMG

  • 2008 - 2009 Senior revisor BDO Noraudit

  • 2004 - 2008 Rådgiver Fiskeridirektoratet

Akkreditering

  • 2011 PRINCE2 Foundation

  • 2013 Sertifisert revisjonsleder Kvalitet

  • 2014 Diplomert internrevisor

Arbeidserfaring

  • 2014 Internrevisjon; governance, risikostyring og internkontroll, Handelshøyskolen BI

  • 2004 Cand. Jur. Universitetet i Bergen

Kontakt meg

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere