Bjørn Gunnar Johansen

Senior Manager

KPMG in Norway

Bjørn Gunnar er ansvarlig for offentlige anskaffelser i tjenesteområdet innkjøp og logistikk i KPMG. Han har i mer enn 23 år arbeidet med ledelse og omstilling av innkjøps- og forsyningsorganisasjoner innen privat og offentlig sektor, hvorav 17 år som innkjøps- og forsyningssjef. I offentlig sektor spenner erfaringen fra omstilling av organisasjoner med implementering av effektive anskaffelses- og logistikkprosesser sammen med bruk av moderne teknologi, til prosjektledelse av prosessforbedring og e-handel. Bjørn Gunnar har erfaring både som linjeleder, prosjektleder og som konsulent. Han har ledet et betydelig volum offentlige anskaffelser innen både klassisk sektor og forsyningssektorene. Bjørn Gunnar har et meget godt overblikk over regelverket og da spesielt praktisk anvendelse av regelverket knyttet til de ulike fasene i en anskaffelsesprosess, og kunnskap om de særskilte utfordringene som er knyttet til hver fase. Han har en praktisk tilnærming til regelverket og har fokus på å finne gode og hensiktsmessige løsninger. Bjørn Gunnar har ledet og gjennomført anskaffelser nasjonalt og internasjonalt innen et omfattende spenn av kategorier i kommune, helse- og jernbanesektoren.

Kompetanseområder

Bedriftsrådgivning Bygg- og anleggsvirksomhet Helse og omsorg Infrastruktur Internasjonale markeder Jernbaneinfrastruktur Myndigheter og offentlig sektor Rådgivning Strategiske innkjøp og anskaffelser Strategiutvikling og -implementering

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2003 Master of management, Handelshøyskolen BI

  • 1992 Diplomøkonomistudiet, Handelshøyskolen BI

Arbeidserfaring

  • 2014 - dd. KPMG AS Advisory

  • 2008 - 2014 Flytoget AS, Innkjøpssjef.

  • 2003 - 2008 Akershus universitetssykehus, Innkjøps- og forsyningssjef

  • 2001 - 2003 Konserninnkjøp, Oslo kommune, Prosjektleder e-handel

  • 1999 - 2001 Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune, MA-sjef/seksjonsleder

Kontakt meg

  • Oslo, NO
Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere