Lars-Henrik Gundersen | KPMG | NO
close
Share with your friends

Lars-Henrik Gundersen

Senior Manager

KPMG i Norge

Lars-Henrik er tilknyttet fagområdet Cyber Security i KPMG. Han har jobbet med sikkerhetsfaget siden 1996, de siste årene som konsulent og prosjektleder for globale selskaper i ulike deler av verden. Lars-Henrik har tung kompetanse innen sikkerhetsprosjekter, med fokus på operasjonalisering av sikkerhetskrav, rådgivning til toppledelse og etterlevelse av globale konsernpolicyer i selskapene.

Han er sertifisert sikkerhetsleder og prosjektleder, og har dybdekompetanse innen helsevesenet, olje- og gassektoren, med spesialkompetanse i sikring av kritisk infrastruktur, informasjonssikkerhet, objektsikkerhet, fysisk sikring og ivaretakelse av menneskelige og materielle verdier. Videre har han bred erfaring i sikringsrisikoanalyse og sikkerhetsdesign, sammen med erfaring fra alle faser av store prosjekter, både som leverandør og kundens representant.

Lars-Henrik er utdannet Bachelor of Management ved Handelshøyskolen BI, med spesialisering i sikkerhetsledelse, prosjekt- og endringsledelse, i tillegg til sin faglige utdanning i elektronikk. Han er videre under utdanning til Master i risiko, krise- og katastrofeledelse ved University of Leicester, UK.


Kontakt:
E-post: lars-henrik.gundersen@kpmg.no
Telefon: +47 4102 0300
LinkedIn

Kompetanseområder

Anti-terrorisme Bedriftsrådgivning Forebyggende tjenester Gransking og compliance IT-rådgivning Myndigheter og offentlig sektor Rettferdighet og sikkerhet Risikorådgivning Rådgivning Tjenester - internrevisjon, risiko og compliance

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2018 – Master of Science in Risk, Crisis and Disaster Management, University of Leicester (UK)

  • 2016 – Bachelor of Management, Handelshøyskolen BI

  • 1999 – Fagutdanning elektronikk, Oslo Teknisk-Maritime skole

Akkreditering

  • 2016 GIAC Security Leadership (GSLC)

  • 2013 PRINCE2 Practitioner

Arbeidserfaring

  • 2017 – dd. KPMG AS, Senior Manager

  • 2014 – 2017 Avan AS, senior prosjektleder

  • 2011 – 2013 Infratek ASA, prosjektdirektør

  • 2007 – 2011 Stanley Security AS, regionsjef

  • 2001 – 2007 G4S Norge AS, avdelings- og prosjektleder

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg