Arve Gevoll

Partner, Audit

KPMG i Norge

Arve er partner og statsautorisert revisor. Arve har mer enn 25 års erfaring som ansvarlig revisjonspartner på nasjonale og internasjonale børsnoterte kunder. Han er ansett som en av KPMGs fremste eksperter på regler knyttet til Oslo Børs, prospekter og komplekse restruktureringer og transaksjoner, herunder oppkjøp, fusjoner, fisjoner, og andre typer transaksjoner. Arve har vært involvert i en rekke komplekse problemstillinger knyttet til skatt, inklusive restruktureringer og transaksjoner på tvers av landegrenser. Arve er akkreditert IFRS Reviewing partner og er en etterspurt foredragsholder på IFRS standarder internt. Arve har i flere år være styremedlem i KPMG AS. Han var tidligere ansvarlig partner for KPMGs fagavdeling for Revisjons- og Regnskapsfag for en periode på over 20 år.

Kompetanseområder

Bygg- og anleggsvirksomhet Energi og naturressurser Olje og gass Revisjon Skipsfart og havner Transport og logistikk

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 1983: Statusautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (NHH)

  • 1980: Siviløkonom Universitet i Lund, Sverige

Akkreditering

  • IFRS akkreditert

  • GAAP/US GAAS akkreditering

Arbeidserfaring

  • 1981-dd: KPMG AS. Partner fra 1990.

  • 1985-87: KPMG, Toronto Canada

Kontakt meg

 

Forespørsel

 

Send inn

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere