Erik Førland | KPMG | NO

Erik Førland

Manager

KPMG in Norway

Erik Førland startet i KPMG Advisory i 2013 og er del av fagfeltet program- og prosjektledelse innen tjenesteområdet Technology. Erik er en senior prosjektleder med erfaring fra både privat og offentlig sektor. Han har erfaring som prosjektleder i større IKT-driftsmiljø, og har blant annet ledet innføring av løsninger for samhandling og Enterprise Mobility Management (EMM). Erik har 18 års erfaring fra Handelshøyskolen BI Bergen hvorav de ti siste årene i skolens ledergruppe. På bakgrunn av sin erfaring ble han også mye benyttet i IKT-prosjekter hvor forretningsforståelse var en vesentlig suksessfaktor. Han har erfaring innenfor prosess- og endringsledelse og håndtering av sammensatte interessentgrupper. Gjennom hele sin karriere har Erik hatt tungt operativt ansvar med fokus på å nå resultater. Samtidig har han, gjennom sin deltagelse i ledergruppen, tilegnet seg viktig strategisk erfaring. Erik kjennetegnes av å være analytisk, kreativ og løsningsorientert. Han er dyktig til å se sammenhenger og helhetsperspektiv.

Kontakt

E-post: erik.forland@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9939
LinkedIn

Kompetanseområder

Fast eiendom Helse og omsorg Internasjonale markeder Myndigheter og offentlig sektor Nasjonale markeder Rådgivning Utdanning

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2008 Master of Managment Program - Spesialisering: Prosjektledelse, Handelshøyskolen BI

  • 2001 Master of Managment Program - Spesialisering: Elektronisk Handel, Handelshøyskolen BI

  • 1999 Master of Managment Program - Spesialisering: IT, innovasjon og ledelse, Handelshøyskolen BI

  • 1995 Diplomøkonomstudiet - Spesialisering: Økonomi og administrasjon, Handelshøyskolen BI

Akkreditering

  • 2013 ITIL Foundation

Arbeidserfaring

  • 2013 - dd. KPMG AS. Manager Advisory

  • 2004 - 2013 Handelshøyskolen BI Bergen. Avdelingssjef

  • 2000 - 2004 Handelshøyskolen BI Bergen. Leder for IT og Markedsføring

  • 1996 - 2000 Handelshøyskolen BI Bergen. Studiekonsulent – IT-ansvarlig og markedskoordinator

  • 1995 - 1995 Handelshøyskolen BI Bergen. IT- koordinator

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg