Eirik Berge | KPMG | NO
close
Share with your friends

Eirik Berge

Director

KPMG in Norway

Eirik er rådgiver og statsautorisert revisor. Han har over 30 års erfaring fra revisjon av små og mellomstore virksomheter innenfor handel og produksjon. Eirik har også erfaring fra revisjon av andre typer virksomheter, børsnotering og konsolidering av selskap med internasjonal virksomhet. Erfaringen omfatter områder som oppkjøp og restruktureringer samt spørsmål av så vel regnskapsmessig som skattemessig karakter, herunder IFRS. Han har i flere år ytet teknisk assistanse i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskap og selvangivelser.

Kontakt

E-post: eirik.berge@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9037
LinkedIn

Kompetanseområder

Audit Building and Construction Financial Services

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2011: Autorisert regnskapsfører

  • 1991: Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (NHH)

  • 1981: Siviløkonom, Bedriftsøkonomisk institutt (BI)

  • 1974: Løytnant, Hærens krigsskole

Arbeidserfaring

  • 2011 - d.d. KPMG Advokatfirma AS. Senior Manager og Director

  • 1997 - 2011 KPMG AS. Manager og Senior Manager

  • 1996 - 1997 Regnskap Norge. Fagsjef Regnskap og Skatt

  • 1994 -1996 KPMG AS. Manager

  • 1985 - 1994 Ernst & Young AS. Revisormedarbeider og Manager

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere

Kontakt meg