Morten Alskog

Manager

KPMG in Norway

Morten er statsautorisert revisor og jobbet seks år i KPMG i revisjon, før han startet i Advisory høsten 2013. Han i har flere år vært utleid til Pure E&P (tidl. Rocksource ASA). Etter to omorganiseringer og en fusjonsprosess, har oppgavene endret seg underveis og Morten har innehatt rollen som både prosjektkontroller, Finance Controller og Finance Manager. Han har gjennom flere runder vært sterkt delaktig i arbeidet med å bygge opp en ny finansfunksjon med tilhørende rutiner og prosesser. Dette har gitt han erfaring med problemstillinger i tilknytning til omorganisering, relokalisering, nedbemanning, kunnskapsoverføring, samt restrukturering av arbeidsprosesser. Erfaringen fra flere forskjellige roller og oppgaver, i et børsnotert og senere som et private equity eid selskap, gjør han i stand til å se behov og utfordringer i ulike settinger og komme med forslag til gode løsninger. Nøkkelord er effektivisering, controlling, budsjettering, forecasting, cash management og rapportering. Morten har også erfaring fra rådgivningsprosjekter med utarbeidelse av strategikart og gap-analyse, samt at han har vært foreleser både internt og ekstert.

Kompetanseområder

Bygg- og anleggsvirksomhet Energi og naturressurser Industriell produksjon Investeringer Konsulent- og forretningstjenester Olje og gass Private equity Stiftelser Veldedige og ideelle organisasjoner Økonomitjenester

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2012: Statusautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (NHH)

  • 2007: Siviløkonom, Norges Handelshøyskole (NHH) - spesialisering: Økonomisk styring og lønnsomhetsanalyser

Akkreditering

  • PRINCE2 Foundation, 2015

Arbeidserfaring

  • 2013 - dd. KPMG AS, Advisory

  • 2007 - 2013 KPMG AS, revisjon

Kontakt meg

  • Bergen, NO
Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere