Mia Lund Antonesen

Senior Manager

KPMG in Norway

Mia har femten års erfaring fra økonomi, administrasjon og ledelse i ulike selskaper. Hun er statsautorisert revisor, og har vært utleid som økonomi ressurs i flere selskap i løpet av de siste åren hvor hun har bistått med løpende rapportering og forbedring av rutiner. Hun har videre bistått virksomheter i forbindelse med optimalisering av prosesser og rutiner, for å få bedre økonomistyring, hvor effektive systemer og strukturer er sentrale elementer for måloppnåelse. Hun besitter spisskompetanse innen internkontroll over finansiell rapportering, og har spesielt fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid og risikostyring som beslutningsstøtteverktøy. På denne måten kan hun bistå virksomheter å i større grad prioritere knappe ressurser mot de mest kritiske risikoene.

Kompetanseområder

Bankvirksomhet Energi og naturressurser Fisk og sjømat Industriell produksjon Mat og drikke Mat, drikke og forbruksvarer Matproduksjon Media Olje og gass Økonomitjenester

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2003 Høyere revisorstudium / Statsautorisert revisor NHH

  • 2001 Bachelor i revisjon, Høgskolen i Østfold

  • Januar 2000 - Juni 2000 Utveksling Macquarie University Sydney

  • 1999 Økonomi og administrasjon (BI Stavanger)

Arbeidserfaring

  • 2016- dd. KPMG Stavanger. Senior Manager Advisory

  • 2012-2016. KPMG Bergen. Senior Manager Advisory

  • 2007-2012. KPMG Bergen. Senior Manager Audit

  • 2003-2007. KPMG Oslo. Senior Associate Audit

  • 2001-2003. KPMG Bergen Manager, Associate Audit

Kontakt meg

  • Bergen, NO
Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere