Jan Egill Wendelboe Aarø | KPMG | NO

Jan Egill Wendelboe Aarø

Advokat/ Director

KPMG in Norway

Aarø har bred erfaring som forretningsjuridisk rådgiver med særlig erfaring innen fagfeltene arbeidsrett, eiendomsrett og selskapsrett. Aarø er fast rådgiver for en rekke arbeidsgivere innen arbeidsrettslige spørsmål. Bistanden ytes til både store og mindre foretak. Aarø har erfaring som advokat for offentlig eide foretak. Fast advokatforbindelse for flere vikarbyråer. Har derfor arbeidet mye med spørsmål tilknyttet midlertidig ansatte, vikarbyrådirektivet og utenlandske ansatte. I ti år har Aarø arbeidet i en portefølje som har eiendom, bygg og anlegg som kjerneområde og var et del av et team som tilbød totalrådgivning til entreprenører og eiendomsutviklere. Arbeidsoppgavene har omfattet rådgivning gjennom hele prosessen med utvikling og drift av eiendom og optimalisering av selskapsstrukturer. Aarø har lang erfaring med rådgivning knyttet til mulighetene for utnyttelse av eiendom innenfor grensene for offentlig og privatrettslig innskrenkning av eiendomsretten. Erfaring fra tverrfaglig samarbeid med arkitekter, vernemyndighet og andre fagmiljøer. Erfaring fra rådgivning og prosjektstyring i forbindelse med selskapsrettslige omorganiseringer, oppkjøp av virksomheter og egenkapitaltransaksjoner, herunder gjennomføring av due diligence og bistand med arbeidsrettslige problemstillinger. Bistått ved utarbeidelse av standardkontrakter og implementering av kontraktslogistikk. Erfaring fra due diligence prosesser og internrevisjon. Har vært rådgiver i nedbemanningsprosesser og avslutning av arbeidsforhold enkeltvis. Bred sivil og strafferettslig prosedyreerfaring.

Kontakt

E-post: jan.egill.aaro@kpmg.no
Telefon: + 47 4063 9603
LinkedIn

Kompetanseområder

Fast eiendom Juridiske tjenester Skatt og avgift

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2005: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen. Masteroppgave: Dispensasjon fra reguleringsplaner jf. plan- og bygningsloven Spesialfag i selskapsrett

  • Autorisert advokatmegler MNA

Akkreditering

  • 2008: Advokat

Arbeidserfaring

  • 2014 - dd.: KPMG Law Advokatfirma AS Advokat

  • 2010 - 2014: Grahl-Madsen & co advokatfirma AS Partner/advokat

  • 2008 - 2010: Grahl-Madsen & co advokatfirma AS Advokat

  • 2005 - 2008: Grahl-Madsen & co advokatfirma AS Advokatfullmektig

Kontakt meg

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere