Espen Almlid

Director

KPMG in Norway

Espen leder KPMGs tjenester innenfor eierstyring og selskapsledelse (corporate governance), som omfatter blant annet KPMGs metodikk for helhetlige systemer kvalitet, styring og kontroll. Espen er statsautorisert revisor og har tre mastergrader. Espen har 11 års arbeidserfaring og har spisskompetanse innen økonomi- og virksomhetsstyring, regnskap, kvalitetsstyring, risikostyring og internkontroll. I KPMG har han ledet flere større prosjekter der kunden har implementert helhetlige systemer for virksomhetsstyring og internkontroll, forbedring av økonomifunksjon, kostnadsreduksjoner med mer, i offentlig så vel som i privat sektor. Han har god erfaring med å kommunisere tydelig med både topp- og linjeledelse samt operativt personell, på en slik måte at de ser merverdien av tiltak for å styrke internkontrollen. Gjennom linjeerfaring som controller og fra due dilligence har Espen også opparbeidet betydelig praktisk erfaring med budsjett, regnskap og økonomistyring, herunder regnskaps- og budsjettprosesser innen offentlig forvaltning og statsforetak. Gjennom mer enn tre år med due diligence-praksis har han sett 30-40 økonomiavdelinger fra innsiden. I sum gjør dette at Espen har betydelig erfaring og kompetanse i å vurdere hvordan virksomheter effektivt kan utforme og implementere smarte systemer for styring og kontroll.

Kompetanseområder

Energi og naturressurser Fast eiendom Internasjonale markeder Myndigheter og offentlig sektor Nasjonale markeder Olje og gass Rådgivning Økonomitjenester

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2010: Master i revisjon og regnskap, Handelshøyskolen BI Masterstudium for å kunne søke om statsautorisasjon

  • 2003: Master in Financial Analysis, Universidad Carlos III de Madrid, 2003 Masterstudium i finans

  • 2002: Master in Business and Economics (Siviløkonomstudiet), Handelshøyskolen BI, Utvekslingsprogram: Universiteit Maastricht

Arbeidserfaring

  • 2011- dd. KPMG AS, leder for KPMGs governance-tjenester

  • 2007-2011: PwC, konsulent i Transaction Services / Deals, finansiell due diligence praksis

  • 2004-2007: Business controller, Ahus

  • 2003-2004: DNB Kundekonsulent

Kontakt meg

  • Oslo, NO
Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere