Anton F. Arnesen

Senior Manager

KPMG in Norway

Anton Arnesen jobber innenfor tjenesteområdet Internal Audit, Risk and Compliance Services, der han hovedsakelig inngår som prosjektleder eller fagekspert på internrevisjon- og risikostyrings prosjekter. Anton har over de siste 15 år jobbet med risikostyring i ulike selskaper, på ulike nivåer, både som konsulent, men også innehatt rollen som Chief Risk Officer og Kvalitetsdirektør. Typen organisasjoner og bransjer har vært spredt på alt fra tjenesteytende virksomheter til tungindustri, offentlig, nasjonalt og internasjonalt. Risikostyringsarbeidet har vært rettet mot alle deler av en virksomhet, herunder prosjektorganisasjoner, ledelse, produksjons-, og støttefunksjoner.

Kompetanseområder

Detaljhandel Detaljhandel matvarer Energi og naturressurser Fast eiendom Industriell produksjon Konsulent- og forretningstjenester Myndigheter og offentlig sektor Rådgivning Skipsbygging og transportutstyr Transport og logistikk

Utdanning og kvalifikasjoner

  • 2001 Siviløkonom, Handelshøyskolen BI Sandvika

Arbeidserfaring

  • 2014 - dd. KPMG AS, Senior Manager

  • 2008 - 2014 Chief Risk Officer, Elkem AS

  • 2006 - 2008 Prosjektleder, internrevisor, Orkla ASA

  • 2004 - 2006 Prosjektleder, internrevisor, Elkem ASA

  • 2001 - 2004 Konsulent, Ernst&Young/Arthur Andersen

Kontakt meg

  • Oslo, NO
Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere