CIO Survey 2018 | KPMG | NO
close
Share with your friends
CIO Survey 2018

CIO Survey 2018

CIO Survey 2018

CIO Survey (pdf) er KPMGs årlige globale undersøkelse om IT-ledelse, som i år er gjennomført for 20. gang. Målt i antall respondenter er undersøkelsen verdens største i sitt slag, og i årets utgave har 3 958 teknologiledere fra 84 land blitt intervjuet om prioriteringer, strategier, budsjetter, mangfold, karriere og fremtidsplaner. 

Årets undersøkelse viser at IT-lederen forvalter rekordstore budsjetter, blir vist stadig mer tillit av organisasjonen og går fremtiden i møte med høyere selvtillit og en mer offensiv holdning enn tidligere. Høy endringstakt preger fremdeles teknologimiljøene, og årets undersøkelse tegner et bilde av at CIO-en går fra å være en leverandør til å bli en betrodd rådgiver og viktig pådriver for forretningsutvikling og innovasjon i organisasjonen.

I årets CIO Survey har 143 nordiske IT-ledere blitt intervjuet, og det er de nordiske resultatene som danner utgangspunkt for artiklene på denne siden.

Hele rapporten kan bestilles via www.hnkpmgciosurvey.com

Ta kontakt