Happy Sourcing! | KPMG | NO
close
Share with your friends

Happy Sourcing!

KPMG Nordic Shared Services and Outsourcing Pulse Survey (pdf) er en årlig kartlegging av outsourcing-markedet. For 15. året på rad har KPMG snakket med nordiske rådgivere og ledere hos internasjonale outsourcingsleverandører om utvikling, fremtidsutsikter, utfordringer og muligheter i 2018. Rapporten gir et unikt innblikk i de nyeste trendene og hva virksomheter bør fokusere på for å lykkes med outsourcing og utvikle lønnsomme tjenestemodeller i en tid hvor digitalisering og omstilling står øverst på mange virksomheters agenda.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn