Teknologi, media og telekommunikasjon

Teknologi, media og telekommunikasjon

Den rivende teknologiske utviklingen skaper både utfordringer og muligheter for TMT- selskaper. KPMG er i forkant av utviklingen.

Den rivende teknologiske utviklingen skaper både utfordringer og muligheter for TMT- se...

Enten det er snakk om gründervirksomheter eller børsnoterte selskaper, må dagens teknologibedrifter jobbe målrettet med å sikre sin markedsposisjon, vekst og lønnsomhet gjennom innovasjon og nyskapning. Den raske adopsjonen av ny teknologi tvinger teknologiledere til å forstå konsekvensene ved utrulling av nye produkter og tjenester, omfavne muligheter og være med på å skape endringer.

KPMGs rådgivere og fageksperter kjenner markedet, endringene i rammebetingelser og de nye kravene og behovene som bransjen står overfor. Vår kombinasjon av bransjekunnskap, global innsikt og teknisk ekspertise, gjør at vi kan hjelpe teknologiledere med å identifisere og forstå kortsiktige og langsiktige konsekvenser av endrede forretningsmodeller, finansielle og teknologiske strategier.

Vi bistår også virksomheter med å kartlegge mulige hindre for transformasjon og endring, og identifisere samarbeidsmodeller som kan bidra til økt verdiskapning. 

KPMG på Arendalsuka 2017

Vi inviterer til to spennende helsedebatter på Madame Reiersen 15. og 16. august.

 
Les mer

Nøkkelkontakt

Gode framtidsutsikter for digitalekspertene

Etterspørselen etter fageksperter innen big data og analyse har økt dramatisk.

 
Les mer

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn