Bygg, anlegg og eiendom | KPMG | NO

Bygg, anlegg og eiendom

Bygg, anlegg og eiendom

KPMG har et globalt nettverk av fagpersoner med bred erfaring og kompetanse som er særlig gunstig for bygg- og anleggsbransjen.

KPMG har bred erfaring og kompetanse som er særlig gunstig for bygg- og anleggsbransjen.

Til tross for usikre økonomiske tider internasjonalt, er det betydelig optimisme å spore hos aktørene i bygg- og anleggsbransjen.  Men usikkerheten gjør også at det stilles høyre krav blant annet til risikostyring og kostnadskontroll enn tidligere. 

KPMG har et globalt nettverk av fagpersoner med bred erfaring og kompetanse som er særlig gunstig for bygg- og anleggsbransjen. Vårt nettverk gjør at vi hurtig kan mobilisere rådgivingsteam – uavhengig av hvor du befinner deg og hvilke utfordring du står overfor.

 

KPMG vinner frem med forslag mot sosial dumping

Skattesjefen kunngjør at hans etat endrer sin praksis – i tråd med KPMGs anbefalinger.

 
Les mer

Nøkkelkontakter

Sjekkliste for bygge- og anleggsbransjen

Overholder du regelverket? Test ut vår nyttige sjekkliste for bygge- og anleggsbransjen.

 
Les mer

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn