Topplederkonferansen 2018 | KPMG | NO

Topplederkonferansen 2018 – Lede i en ny tid

Retningen – veien – målet

28.11.2018, 11.30 - 15.00, CET 0306 Oslo, Norge

28. november 2018, kl. 11.30 - 15.00

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo

 

Årets topplederkonferanse setter søkelys på hva som er god og fremtidsrettet ledelse. I mylderet av buzzord som disrupsjon, transformasjon, robotisering og kunstig intelligens må lederen stå frem som fyrtårnet som viser vei. Hvordan skal lederen sikre nødvendig innovasjon, vilje og kraft til omstilling og endring?

Ledergjerningen har fått en nytt innhold. For å skape tillit i de omstillingsprosesser som er vitale i det teknologoskiftet vi når ser, må lederes interaksjon med organisasjonen og de ansatte baseres på åpen og ærlig kommunikasjon. Hvordan kan ledere skape innovasjonskultur og organisasjoner som arbeide smartere? Hvem bør virksomheter samarbeide med for å fremme felles interesser og vekstmuligheter?

 

Som vanlig har vi invitert tre interessante og innsiktsfulle foredragsholdere til å belyse temaet.

Morten T. Hansen, professor, University of California - Berkeley, vil svare på hva som kjennetegner en god leder; hvilke egenskaper som kreves og hvilke prioriteringer som må gjøres for å lykkes? Morten T. Hansen har nylig gitt ut boken " Great at Work".

Hege Skryseth, president i Konsberg Digital og leder av et av Norges mest spennende digitale miljøer, vil fortelle om hvordan ser hun på ledelse og ledelsesutfordringene knyttet til utvikling av en kultur som er preget at innovasjon og hvor transformasjon faktisk skjer.

Arvid Moss, president i NHO tar for seg hvordan man skal fremme og lede økt samarbeid og samhandling innen norsk næringsliv og hva slags økosystem med både norske og utenlandske partnere/allianser norske virksomheter bør etablere for å lykkes.

Lunsj serveres fra kl. 11.00. Vi ser frem til å invitere deg til en inspirerende, lærerik og interessant ettermiddag!

 

Nå tilbyr vi en Earlybird-pris til deg som er tidlig ute! Frem til 1. september kan du sikre deg en plass til årets konferanse for 990,- (ord. 1490,-). 

 

PÅMELDING

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn