Moms og toll i internasjonal handel | KPMG | NO

Moms og toll og andre restriksjoner i internasjonal handel

Toll- og avgiftsmessige konsekvenser av handel over landegrensen

14.06.2018, 9.00 - 12.00, CET Tromsø, Norge

KPMG Tromsø, Stakkevollveien 41

14. juni 2018, kl. 09.00-12.00

Norske virksomheter er ikke alltid kjent med hva de toll- og avgiftsmessige konsekvensene av handel over landegrensen kan medføre. KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til et fagseminar hvor vi ser nærmere på enkelte sider av slike transaksjoner.

Agenda

Innførsel av varer og tjenester: Erfaringer med MVA-meldingen
— Tollverdi og transaksjoner – trenger du egen avtale med Tolletaten?
— Den vanskelig fradragsretten – hva kan du fradragsføre?

Utførsel av varer og tjenester
— Momshåndtering av fritak og krav til dokumentasjon for levering til utlandet
— Opprinnelsesregler og eksport fra Norge – trenger du å være "godkjent eksportør"?
— Utførsel av næringsmidler og erfaringene fra Mattilsynet

Utvalgte dagsaktuelle temaer
— EU-handel, Brexit og nye tollbarrierer – hva betyr dette for handel fra Nord-Norge?
— Import fra Kina og e-handel – konkurransevridning?
— Kjøp og salg av Bitcoin eller tilsvarende kryptovaluta i internasjonal handel – avgiftsmessige utfordringer?

Det er anledning til å avtale et møte med foredragsholderne etter kurset eller neste dag for virksomheter med internasjonal handel.


Foredragsholdere

Kjerstin Ongre, Director/Advokat KPMG Law Advokatfirma AS
Christine Strøm Sandtangen, Senior/Advokat, KPMG Law Advokatfirma AS

Praktisk informasjon

Registrering fra kl. 08.45.

Deltakeravgift: 950,- inkl. pausemat.

Kursmateriell vil bli tilsendt elektronisk ved kursstart. 


Godkjent etterutdanning

Revisor: 1 time regnskap + 2 timer skatt
Regnskapsfører: 1 time bokføring + 2 timer skatt- og avgiftsrett


PÅMELDING>>

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn