Grensekryssende forretningsreiser | KPMG | NO

Grensekryssende forretningsreiser - hvordan håndtere risikoen

Typiske utfordringer knyttet til forretningsreiser, og hvordan norske bedrifter best kan håndtere dette.

07.06.2018, 9.00 - 11.00, CET

Frokostseminar, 7. juni kl. 09.00-11.00

KPMG Law Stavanger, Verksgata 1A

KPMG opplever at stadig flere virksomheter har et økende behov for forretningsreiser til og fra utlandet, og gjerne også til og fra land utenfor USA og EU/EØS. Flere har også erfart at slike reiser kan være forbundet med risiko både for den ansatte og selskapet for øvrig, både hva gjelder skatt- og trygdemessige forhold, men også i forhold til ansattes forsikringsdekning, visum og arbeids- og oppholdstillatelser.

I dette seminaret vil vi se nærmere på hva som er de typiske utfordringer knyttet til forretningsreiser, og hvordan norske bedrifter best kan håndtere dette for å sikre forutsigbarhet og minimere risiko både for bedriften og for de ansatte.

Vi vil blant annet gjennomgå tema problemstillinger som;

- Hva definerer en forretningsreise?
- Hvilke skatteforpliktelser foreligger i Norge for utenlandske forretningsreisende?
- Må det søkes om oppholdstillatelse?
- Er den forretningsreisende dekket av noe trygdesystem, og hvilke avgifter betales i forbindelse med dette?
- Kan manglende trygdedekning dekkes av private forsikringsordninger?
- Hvilke rapporteringsforpliktelser foreligger for henholdsvis bedriften og den forretningsreisende?
- Hvilke kostnader og forpliktelser må påregnes når norske ansatte reiser på forretningsreise til utlandet?


Foredragsholdere
Anne Tengs-Pedersen, Partner og Advokat, KPMG Law Advokatfirma AS
Erik Sand, Director og Advokat, KPMG Law Advokatfirma AS
Helge Mathias Monsen, Manager og advokatfullmektig, KPMG Law Advokatfirma AS

Målgruppe
Daglig ledelse, HR, Økonomi og regnskap, controllere, prosjektledere.

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.30.

 

PÅMELDING>>>

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn