IFRS Update 2018, Oslo | KPMG | NO

IFRS Update 2018, Oslo

Våre fremste regnskapseksperter gir deg innsikt i fokusområder innenfor IFRS.

30.05.2018, 8.30 - 15.30, CET

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21

30. mai 2018, kl. 08.30-15.30

Det er store endringer i regnskapsreglene. Denne dagen har vi samlet noen av våre fremste regnskapseksperter for å gi deg innsikt i de viktigste tema i tiden. Vi vil blant annet fokusere på IFRS 16 Leiekontrakter som gjelder fra 1.1.2019. Vi vil videre også gi deg oversikt over en rekke fokusområder i år, herunder presentasjon, estimater, inntektsføring, sikring og IFRS 3.

Deltar du på IFRS Update 2018 vil du få nyttige innspill og ideer!

Agenda


— Hot topics
v/ Lars Inge Pettersen, Head of Audit i KPMG Norge

— IFRS 16 Leiekontrakter
v/ Brian O’Donovan & Jan Arild Brandt

— IFRS 16 Leiekontrakter (forts.)
v/ Brian O’Donovan & Jan Arild Brandt

 

Valgbare sesjoner:


1. a) Estimater og skjønnsmessige vurderinger 

v/ Connie Krestensen

1. b) IFRS 15 Inntekter fra kontrakter med kunder
v/ Serge Fjærvoll & Caroline Nissen

 

2. a) IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger 

v/Tor Harald Johansen & Carl August Blydt

2. b) IFRS 9 Finansielle instrumenter
v/Geir Moen & Preben Østen

 

— Presentasjon
Julie Berg

— Fremtidig utvikling IFRS
v/ Brian O´Donovan

_____________________________

 Program og informasjon finner du her 

 

PÅMELDING>>

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn