GDPR-seminar Bergen.Works | KPMG | NO

GDPR-seminar Bergen.Works

Nye personvernregler fra mai 2018 – hva er det og hvordan kan man gå frem?

12.04.2018, 9.00 - 10.30, CET

12. april kl. 09.00-10.30

Bank1Bar, Bankgate 8, 5017 Bergen


EUs personvernforordning (GDPR) vil gjelde i EU fra 25. mai 2018. Forordningen legger opp til at reglene også skal gjelde i EØS. Regjeringen tar sikte på å implementere reglene via en ny personopplysningslov etter at forordningen er implementert i EØS-avtalen. Denne er ikke vedtatt enda. Vi vet imidlertid at reglene også kommer til å gjelde for Norge, men tidspunktet for ikrafttreden er enda noe usikkert. Virksomheter må imidlertid være beredt på at reglene kan tre i kraft den 25. mai 2018.

Mange virksomheter synes det er utfordrende å forstå hva de nye personvernreglene innebærer for egen virksomhet, noe som også i mange tilfeller medfører at ledelsen ikke engasjerer seg i temaet og de problemstillingene regelverket reiser.

KPMG har bistått en rekke kunder med kartlegging og implementeringsarbeid av de nye personvernreglene, og vi vil gjennomgå de mest sentrale reglene i forordningen, samtidig som vi vil diskutere praktiske løsninger for implementering og etterlevelse. kommer med innspill til hvordan virksomheter kan etablere prosjekter for å sikre at de oppfyller kravene.

Foredraget passer for både små og mellomstore virksomheter, organisasjoner, lag og foreninger o.l. som ikke enda har kommet i gang med arbeidet med å etterleve de nye personvernreglene, eller behøver bistand i deres allerede påbegynte arbeid.

Det åpnes også for diskusjoner og spørsmål om deres konkrete virksomhets etterlevelse.

 

Agenda

KPMG vil i foredraget blant annet gjennomgå:

— Generelt om GDPR

— Oversikt/protokoll over personopplysninger

— Behandlingsgrunnlag – særlig om samtykke

— Databehandlere og databehandleravtaler

— Overordnet om prosjektgjennomføring

 

Foredragsholdere

Stian Petersen, Senior Manager, KPMG Advisory

 

Praktisk informasjon

Frokost og registrering fra kl. 08.30.

Adresse: Bankgate 8, 5017 Bergen

 

PÅMELDING>>

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn