Workshop om varsling | KPMG | NO

Workshop om varsling

Gjennomgang av de nye lovbestemmelsene om varsling og hvordan man som leder bør jobbe med varslingskulturen i virksomheten.

20.03.2018, 12.00 - 15.45, CET

KPMG Tromsø, Stakkevollveien 41

20. mars kl. 12.00-15.45

Er de nye varslingsreglene et nyttig verktøy eller en lovpålagt plage? Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å legge til rette for varsling i virksomheten, bl.a. ved å utarbeide skriftlige rutiner om dette. KPMG Law Advokatfirma AS vil sammen med Mind AS gjennomgå de nye lovbestemmelsene om varsling og hvordan man som leder bør jobbe med varslingskulturen i virksomheten.

Vi vil i fellesskap med deltakerne lage et utkast til en skriftlig varslingsrutine som man kan ferdigstille i samarbeid med sine medarbeidere. I denne forbindelse vil vi blant annet behandle følgende tema:

De nye lovbestemmelsene om varsling:

- Plikt til å ha skriftlige rutiner

- Kravet til innholdet i rutinene

- Forbud mot gjengjeldelse

Kanaler og former for varsling, herunder anonym varsling.

Hvordan man som leder håndterer varsling

- Hvordan man som leder bør håndtere et varsel

- Hvordan bygge varslingskultur, tillit til systemene og ledelsen

- Hvor følge opp og sørge for at regler om varsling gjennomføres og
etterleves

Hvordan bør bedriften håndtere kartleggingen/faktumundersøkelsen

- System for god faktumundersøkelse

- Hvem har "rett"? Kampen om sannheten.

Hvordan gi og håndtere tilbakemeldinger til de involverte partene

 

 

Foredragsholdere
MA Psykologi/Lederutvikling Håkon Tveiterås fra Mind AS
Advokat Elin P. Kvitberg, KPMG Law Advokatfirma AS

Målgruppe
Ledere, mellomledere og HR.

Praktisk informasjon
Registrering fra kl. 11.45.

Velkommen!

 

PÅMELDING>>

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn