Lykkelig i skyen! | KPMG | NO

Lykkelig i skyen!

Fra visjon til gevinst med skybaserte tjenester.

08.03.2018, 8.30 - 10.00, CET

Frokostseminar 8. mars kl. 08.30-10.00

Sørkedalsveien 6, Oslo

 

 

Adopsjonen av skyløsninger skyter fart. Norske virksomheter har endelig fått øynene opp for mulighetene dette gir i form av skalerbarhet, kostnadseffektivitet og sikkerhet. Men det er også en del spørsmål som må besvares og vurderinger som må gjøres før kritiske virksomhetssystemer løftes opp i skyen.

KPMG og Microsoft har gått sammen for å sikre virksomheter en effektiv implementering og størst mulig gevinst ved bruk av skytjenester. I dette frokostseminaret vil fageksperter dele kunnskap og innsikt, og komme med konkrete råd som gjør at du kan ta steget opp i skyen med større trygghet og overbevisning.

 

AGENDA


Hvordan realisere gevinster i skyen?
Hvilke forretningsmuligheter finner vi i skyen? Hvilke prosesser og løsninger bør flyttes til skyen, hvordan flytter vi teknologi og hvor lønnsomt er det? Vi deler våre erfaringer og gir svar på nøkkelspørsmål som bør ligge til grunn for dine strategiske valg.
Kristine Bolstad, Director og leder for Digital Enterprise og Andrea De Capitani, Partner og leder for Digital Capabilities i KPMG Norge

Et teknologivalg er også et strategisk valg
Hvilke vurderinger bør du gjøre i dagens teknologiske landskap, og hvordan kan valgene du tar påvirke din bedrifts muligheter for vekst og utvikling?
Christopher Frenning, direktør for skyplattformen i Microsoft Norge

Skybaserte tjenester og IT-sikkerhet
Mange virksomheter har en del spørsmål når det kommer til skyløsninger og infrastruktursikkerhet. Du har sikkert også noen. KPMG belyser de typiske risikofaktorene som forbindes med skyløsninger og forklarer hvordan de enkelt kan kontrolleres.
Eli Garmann, Senior Manager og leder for Digital Security i KPMG Norge

____________________________________________________________

 

Målgruppe
Seminaret er rettet mot deg som er IT-beslutningstaker eller CFO/økonomiansvarlig.

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.00.

Velkommen!

 

PÅMELDING>>
 

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn