Hvitvasking og terrorfinansiering | KPMG | NO

Hvitvasking og terrorfinansiering

Ny hvitvaskingslov, hvordan håndtere geografisk risiko og hvordan teknologi kan bidra med å effektivisere hvitvaskingsetterlevelsen

20.03.2018, 8.30 - 10.30, CET

Frokostseminar 20. mars 2018, kl. 08.30-10.30

KPMG Huset, Sørkedalsveien 6, oslo

 

Basel AML Index, ny hvitvaskingslov og automatisering av kundekontroll

Regjeringen har lagt frem forslag til en ny hvitvaskingslov som tar utgangspunkt i det fjerde hvitvaskingsdirektivet som allerede er implementert i flere land. KPMG inviterer til et frokostseminar hvor vi ser nærmere på hva den nye loven innebærer for norske finansforetak. I tillegg ser vi nærmere på hvordan håndtere geografisk risiko, samt hvordan teknologi kan bidra med å effektivisere hvitvaskingsetterlevelsen.

 

Agenda


Kort om den nye hvitvaskingsloven
- Andreas Engstrand, Manager KPMG

Basel AML Index 2017
- Dr. Kateryna Boguslavska

Basel Institute on Governance er en non-profit organisasjon som årlig utarbeider "Basel AML Index" – en rangering som vurderer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i ulike land. Formålet med indeksen er å synliggjøre risiko slik at finansforetak og andre aktører kan iverksette tiltak basert på en kunde, filial eller annen motparts geografiske risiko.

Dr Kateryna Boguslavska er prosjektleder for Basel AML Index, og har over 10 års erfaring med politiske analyser fra ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Erfaringer med implementering av det fjerde hvitvaskingsdirektivet i en Skandinavisk bank
- Patrick Jonshult, Senior AML Officer, Swedbank

Patrick Jonshult er Head of AML i Swedbank Norge, og har jobbet med implementering av det fjerde hvitvaskingsdirektivet. Han har bakgrunn fra Justitiedepartementet i Sverige hvor han bisto i utformingen av departementets veiledning for etterlevelse av hvitvaskingsloven hos svenske finansforetak.

Maskinlæring, kunstig intelligens og robotisering – Hvordan kan teknologi effektivisere etterlevelse av hvitvaskingsloven?

Andreas Engstrand leder fagområdet Financial Crime i KPMG Norge og har de siste fem årene jobbet med AML-prosjekter for norske og internasjonale finansforetak.

Q&A

_________________

Målgruppe
Bank, forsikring og finans.

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.00.

Videooverføring
Seminaret blir videooverført til utvalgte KPMG-kontorer i Norge. Du velger din lokasjon ved registrering.

Velkommen!

 

PÅMELDING>>

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn