GDPR Workshop | KPMG | NO

GDPR Workshop, Stavanger

Nye personvernregler fra mai 2018 – vi hjelper deres virksomhet å komme i gang.

08.03.2018, 9.00 - 12.00, CET

KPMG Stavanger, Verksgata 1A

8. mars 2018 kl. 09.00-12.00

EUs personvernforordning (GDPR) vil gjelde i Norge fra 25. mai 2018, men mange synes det er utfordrende å forstå hva de nye personvernreglene innebærer for egen virksomhet, noe som også i mange tilfeller medfører at ledelsen ikke engasjerer seg i temaet og de problemstillingene regelverket reiser.

KPMG har bistått en rekke kunder med kartlegging og implementeringsarbeid av de nye personvernreglene, og våre fagpersoner vil på denne workshopen gjennomgå praktiske løsninger for kartlegging av eksisterende prosesser, samt anbefalinger og "best practice" for implementering og etterlevelse av det nye regelverket.

Kurset passer for både små og mellomstore virksomheter som ikke enda har kommet i gang med arbeidet med å etterleve de nye personvernreglene, eller behøver bistand i deres allerede påbegynte arbeid.

Det åpnes også for diskusjoner og spørsmål om deres konkrete virksomhets etterlevelse.

Agenda

KPMGs fagpersoner vil på workshopen blant annet gjennomgå praktiske løsninger for disse temaene:

— Generelt om kartlegging og implementering
— Behandlingsgrunnlag – særlig om samtykke
— Databehandlere og databehandleravtaler
— Informasjon til "de registrere"
— Rettigheter for "de registrerte" – bl.a. innsyn og sletting
— Oversikt/ protokoll over personopplysninger

Foredragsholdere
Helge Mathias Monsen, Advokatfullmektig, KPMG Law Advokatfirma AS
Karl Stefan Afradi, Senior Associate, KPMG Advisory

Målgruppe
Ledere, mellomledere og nøkkelpersoner innen HR og IT.

Deltakeravgift
1900,- per person

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.30.

 

PÅMELDING>>

 

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn