HackCon#13 | KPMG | NO
close
Share with your friends

HackCon#13

Den årlige cybersikkerhetskonferansen HackCon holdes 14.-15. februar på Høyres Hus i Oslo. KPMG gir deg spesialpris!

14.02.2018 - 15.02.2018, 7.00 - 16.00, CET

14. - 15. februar

Høyres hus, Oslo

Internasjonal ekspertise gir deg siste nytt innen cybersikkerhet, digitalisering, AI etc. KPMG stiller med foredragsholder og egen stand.

Kveldens middag gir deg mulighet til å diskutere viktige sikkerhetstemaer med likesinnede.

Meld deg på og skriv "KPMG" i kommentarfeltet – da får du spesialpris på kr 3.963,- (fullpris er kr 6.300,-).

 

Program og påmeldingslink finner du på HackCons egne sider.

 

Om KPMGs foredragsholder: 

Lars Wilberg kommer fra KPMG hvor han er leder for dataetterforskningsmiljøet Forensic Technology Services. Han har mange års bakgrunn fra politiet, deriblant ØKOKRIM og Kripos, hvor han også var delaktig i etableringen av Politiets datakrimsenter. Siden 2006 har han jobbet som konsulent og bistått  oppdragsgivere i offentlig og privat sektor, både i Norge og utlandet. Sakene har blant annet omhandlet økonomiske misligheter, mistanke om fordelsoverføringer og korrupsjon, tyveri av forretningshemmeligheter, samt brudd på opphavsrett og forhold knyttet til arbeidsrettslige plikter.

Han har en rekke ganger vært rettsoppnevnt sakkyndig i tvistesaker, og har lang erfaring i å bistå som teknisk medhjelper for namsfogden i forbindelse med sivil bevissikring. Lars har også ved to anledninger vært engasjert som ressurs og bidragsyter i forbindelse med utredningsarbeid for offentlige granskingsutvalg oppnevnt av Stortinget.

Lars vil dele sin kunnskap om verktøy og metoder som benyttes for å avsløre misligheter og sikkerhetsbrudd med bakgrunn i elektroniske spor. Lars vil gi eksempler på relevante utfordringer, datakilder, analyseverktøy (eDiscovery verktøy) for behandling av elektroniske spor i henhold til hva som anerkjennes som "beste praksis". I tillegg vil han presentere et par relevante case-eksempler.  

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn