GDPR - forretningsverdi & compliance | KPMG | NO

GDPR - hvordan sikre varig forretningsverdi & compliance, Skien og Sandefjord

Innsikt i den nye personvernforordningen og hva dette betyr for din virksomhet.

27.02.2018, 9.00 - 15.00, CET

27. februar 2018

Sandefjord: kl. 09.00-11.00

Skien: kl. 13.00-15.00

 

Det nye regelverket for forvaltning av personopplysninger trer i kraft 25.mai 2018. Den nye personvernforordningen fører til skjerpede krav ved at den registrertes rettigheter blir utvidet, og dette medfører endringer i håndteringen av personopplysninger for bedrifter. Forordningen medfører blant annet økte krav til dokumentasjon av formål og hjemmel for bruk av personopplysninger. Det vil også bli stilt økte krav til samtykke og at den registrerte får dypere innsikt i selskapets anvendelse av personopplysningene.

Dette kurset vil gi innsikt i den nye personvernforordningen og hva dette betyr for din virksomhet. Videre vil det bli fokus på hvordan man i praksis kan gjennomføre et GDPR-prosjekt for sikre etterlevelse av lovverket. Temaet for kurset vil hovedsakelig baseres på hvordan man kan sikre varig forretningsverdi ved å gjennomføre et slikt prosjekt og etterstrebe compliance.

Agenda

— Introduksjon til GDPR
— Viktige fokusområder for GDPR
— Dataforvaltning & GDPR
— Eksempler på hvordan GDPR kan gi økt forretningsverdi
— Erfaringer med prosjektgjennomføring
— Typiske problemstillinger i prosjektgjennomføringen
— Q & A

Foredragsholdere
Rune Andresen, Director, KPMG AS
Gard Noren, Associate, KPMG AS

Velkommen!

 

PÅMELDING>>

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn