Historisk Skattereform i USA | KPMG | NO

Historisk Skattereform i USA

Vi gir deg innsikt i skattereformen og i hva den innebærer for norske konsern med virksomhet i USA.

25.01.2018, 9.00 - 11.30, CET

FROKOSTSEMINAR 25. januar 2018

KPMG Huset, Sørkedalsveien 6, Oslo

Det amerikanske senatet og representantenes hus vedtok med knapt flertall en historisk skattereform i USA. Skattereformen innebærer store endringer for skatteleggingen av amerikanske konsern og utenlandske konsern med virksomhet i USA.

Skattereformen innebærer blant annet overgang fra et globalt beskatningssystem til et territorielt beskatningssystem, og at den føderale selskapsskattesatsen reduseres fra 35% til 21%. Dette medfører også en rekke tiltak for å utvide skattegrunnlaget, herunder endringer i reglene om begrensning av rentefradrag, nye begrensninger i adgangen til å utnytte fremførbart underskudd og minimumsskatt på visse fradragsberettigede betalinger til utenlandske konsernselskaper.

Vi har invitert kolleger fra USA som sammen med oss vil gi deg innsikt i skattereformen og i hva den innebærer for norske konsern med virksomhet i USA.

 

Praktisk informasjon

Frokost og registrering fra kl. 08.30.

 

Vi er tilgjengelig for møter i etterkant av seminaret.

Velkommen!

 

PÅMELDING>>

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn