Rapportering av utenlandsk arbeidskraft (RF-1199) | KPMG | NO

Endringer i reglene om rapportering av utenlandsk arbeidskraft (RF-1199) – betydning for deg

Endringer i reglene om rapportering av utenlandsk arbeidskraft (RF-1199) – betydning for deg.

11.12.2017, 9.00 - 11.00, CET

11. desember 2017

KPMG-huset, Sørkedalsveien 6, Oslo

I årets statsbudsjett er det foreslått til dels store endringer i rapporteringsforpliktelsen. Herunder både innstramminger og lettelser i opplysningsplikten om utenlandske oppdragsgivere og arbeidstakere. I tillegg til dette har det kommet en ny rapporteringsordning for innlevering av skjema RF-1199, og en innsynsløsning som gir oppdragsgiver/oppdragstaker oversikt over hva som er innrapportert.

Vi vil i dette seminaret ha en praktisk tilnærming til foreslåtte endringer og besvare følgende spørsmål:

  • Regler før og etter endring
  • Hvilken betydning vil endringer ha for oppdragsgivere/oppdragstakere
  • Gjennomgang av ny rapporteringsordning
  • Gjennomgang av innsynsløsning

 

Foredragsholdere

Øyvind Borvik, Senior Manager/Advokat KPMG Law
Lars Hagelsteen Vik, Senior Associate/Advokat KPMG Law

 

PÅMELDING>>

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn