IIFRS Update November, Oslo | KPMG | NO

IFRS Update November, Oslo

Fokus på tema du bør vurdere ved utarbeidelse av årsrapporten 2017 og hvordan du skal sikre en god start på rapporteringsperioden 2018.

30.11.2017, 8.30 - 10.15, CET

30. november 2017, kl. 08.30 - 10.15

KPMG Huset, Sørkedalsveien 6, Oslo

Velkommen til årets siste IFRS Update i 2017!

 

Agenda

— Innledning og kort om ESMA og Finanstilsynets prioriteringer for årsrapporten 2017
— Hovedpunkter fra finanstilsynets tematilsyn på APM
— IFRS 16 Leases – vår erfaring ett år før implementering
— Utvalgte problemstillinger og tips til årsregnskapet, blant annet påminnelse om endringene for 2017 og omtale av endringer i 2018
— IFRS 9 Financial Instruments; impairment av kundefordringer for corporates – praktiske løsninger
— Oppsummering

Målgruppe

CFO, regnskapsdirektører, regnskapssjefer og andre som jobber med IFRS.

Praktisk informasjon

Frokost og registrering fra kl. 08.00.

Forelesere

Peggy Berner, Partner KPMG AS
Serge Fjærvoll, Partner KPMG AS
Preben Østen, Manager, KPMG AS
Lone Frogner, Partner KPMG AS
Jan Arild Brandt, Partner KPMG AS

Videooverføring

Seminaret vil bli overført til et utvalg KPMG-kontorer. Vennligst velg din ønskede lokasjon når du registrerer deg.

 

PÅMELDING

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn