Oppbemanning gjennom innleie og midlertidig ansettelse | KPMG | NO

Oppbemanning gjennom innleie og midlertidig ansettelse - et minefelt, Oslo

Fordeler og ulemper ved de ulike tilknytningsformene.

03.10.2017, 8.30 - 9.30, CET

Seminar i Oslo

3. oktober 2017 kl. 08.30 - 09.30

Mange virksomheter merker behov for å øke bemanningen midlertidig, enten gjennom midlertidig ansettelse eller innleie fra vikarbyrå. I slike situasjoner er det viktig å kjenne til fordeler og ulemper ved de ulike tilknytningsformene.

Dette kan være et minefelt dersom man tråkker galt, og ikke kjenner til det ansvaret man påtar seg ved bruk av innleie og midlertidig arbeidskraft.

KPMGs fagpersoner i arbeidsrett vil på dette seminaret forsøke å besvare de viktigste spørsmålene knyttet til bruk av innleie og midlertidig ansettelse.Vi har også skrevet mer om saken her.

Agenda 

- Når kan vi benytte oss av midlertidige ansettelser?

- De særlige kravene til skriftlig arbeidsavtale ved midlertidig tilsetting. Når kan vi leie inn ansatte?

- Hvilke forskjeller er det mellom innleie fra bemanningsbyrå og ordinære virksomheter?

- Hva er fordeler og ulemper ved ulike former for innleie og midlertidig ansettelse?- Hva bør man vurdere i forkant av midlertidige ansettelse og innleie?

- Hvilket ansvar påligger innleier? Vi behandler likebehandling, solidaransvar, opplysningsplikten og innsynsretten.  

Foredragsholdere

Kristoffer Krane Sannes, advokatfullmektig, KPMG Law Advokatfirma

Målgruppe

Daglig leder/ CEO, Økonomisjef/ CFO, HR/ PersonalPraktisk informasjon

Praktisk informasjon

Registrering fra kl. 08.15

Adresse: KPMG Huset, Sørkedalsveien 6, Oslo

 

PÅMELDING

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn