Forbedret drift av operasjonsstuene | KPMG | NO

Forbedret drift av operasjonsstuene, Oslo

Hvordan sikrer vi god kvalitet og effektivitet samtidig som vi etterlever pasientenes forventninger og virksomhetens budsjetter?

21.09.2017, 8.30 - 10.00, CET

FROSKOSTSEMINAR

21. september 2017, kl. 08.00 - 10.00

Forbedret drift av operasjonsstuene

Mange helsevirksomheter har slitt med å få taket på problemene rundt effektiv drift, ventetider og pasientenes forventninger. Hvordan sikrer vi god kvalitet og effektivitet samtidig som vi etterlever pasientenes forventninger og virksomhetens budsjetter? Det finnes heldigvis suksesshistorier hvor endring har ført til bedre drift, økte inntekter og reduserte ventetider.

KPMG inviterer til et spennende frokostmøte torsdag 21. september på KPMG huset, Majorstuen Oslo. Her samler vi fagpersoner og ledere innen helsesektoren, og vi går gjennom relevante casestudier. Sammen ser vi på utfordringene knyttet til nettopp inntekter, kostnadskontroll, uten at det går ut over kvaliteten på helsetjenestene. 

Program:

8:00 Frokost

8:20 Velkommen

8:30 Presentasjon 2 casestudier

9:30 Diskusjon10:00

Avslutning 

1) Case studie fra Sørlandet Sykehus Flekkefjord

Det er viktig at ledelse og medarbeidere har riktig kompetanse og beslutningsmyndighet. Sørlandet Sykehus Flekkefjord har etablert et system for tilbakemelding og forbedring og på den måten koblet styring av «dag til dag aktiviteter» mot rapporteringskravene fra HSØ og SSHF. Dette caset tar for seg de underliggende prinsippene som kreves for å kontinuerlig forbedre pasientflyten. Ved å forstå nøyaktig hva som skjer, fokusere på daglige aktiviteter og eliminere problemer, kan man utnytte operasjonsstuer og team mer effektivt. 

Annette Solinski, Direktør i somatikk Flekkefjord, Ingeborg Rønning Eikeland, Avdelingsjef kirurgi, Richard Carter og Elisabeth Knutsen, konsulenter i endringledelse

2) Case studie fra utlandet

Helsesystemene på vestlige sykehus er ulike, men dynamikken på operasjonsrommet er stort sett det samme. Hva er det å lære fra andre land når det gjelder optimal pasientforflytting på operasjonsrommet? Hvordan kan man både best og raskest mulig bistå pasientene?

Wencke van der Meijden, KPMG

Vi ser frem til en spennende diskusjoner der mange av spørsmålene under vil bli gjennomgått:

• Hva er de største problemene når det gjelder drift på operasjonsrommet?

• Hvordan bør vi adressere disse problemene?

• Hva er ledelsens rolle i dette?

• Hvilke lederegenskaper er nødvendige for vellykkede endringer?

• Hva vil dette si for pasientene?

 

PÅMELDING

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn