Aksjonæravtaler, viktigere enn du tror! Stavanger | KPMG | NO

Aksjonæravtaler, viktigere enn du tror! Stavanger

Erfaringer og problemstillinger med aksjonæravtaler.

28.09.2017, 9.00 - 11.30, CET

Frokostseminar

28. september kl. 09.00 - 11.30

Å drive næringsvirksomhet sammen med andre kan medføre uforutsette problemer i samarbeidet. En aksjonæravtale er en spesialtilpasset avtale mellom aksjonærene i et selskap der aksjeloven ikke ivaretar aksjonærenes interesser.

Det store flertallet av aksjonærer ønsker skreddersydde løsninger som passer for sitt selskap og situasjon. Dette løses ikke ved standard aksjonæravtaler.

Seminaret tar opp følgende spørsmål og områder:

- Hvilke tema bør reguleres og hvilke tema kan reguleres? Hemmelige avtaler?

- Hva skjer ved salg av selskap eller ved interne stemmerettsavtaler?

- Hvordan forholder aksjonæravtalen seg mot selskapets vedtekter?

- Eierstyring i praksis – hvordan føringer fra eiere operasjonaliseres gjennom governance & risikostyring og hvordan dette knyttes opp mot aksjonæravtaler

- Aksjonæravtaler ved oppkjøp & omorganisering – revisors erfaring 

Målgruppe

Aksjonærer/eiere, styremedlemmer og daglige leder, M&A og PE selskap

Foredragsholdere

Tor-Axel Schwerdt – Director KPMG Law

Kurt Ove Østrem - Partner KPMG

Eirik Øsebak - Partner KPMG Advisory

Praktisk informasjon

Frokost og registrering fra kl. 08.30

 

PÅMELDING

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn