Arendalsuka 2017 | KPMG | NO

Arendalsuka 2017

KPMG inviterer til to spennende helsedebatter på Madam Reiersen 15. og 16. august.

15.08.2017 - 16.08.2017, 16.00 - 11.00, CET

PANELDEBATTER ARENDALSUKA 2017

Sted: Madam Reiersen


HELSE UTEN GRENSER


Pasienter uten grenser – til Europa for å bli frisk 

Tirsdag 15.august
Kl. 16.00

Siden 1. mars 2015 har nordmenn hatt mulighet til å få sykehusbehandling i hele EØS-området dekket av staten. 

  • Hvilke muligheter åpner direktivet for? 
  • Den norske stat betaler for behandling hos private institusjoner i utlandet, men nekter å dekke kostnader ved behandling hos private sykehus i Norge. Hvorfor sendes pengene ut av landet?
  • Er pasientdirektivet underkommunisert? Hvorfor benytter ikke flere seg av dette tilbudet?
     

I panelet sitter:

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen, Høyre
Bård Hoksrud, FrP
Sigbjørn Gjelsvik, SP
Vidar Arnulf, medisinsk direktør, Vertikal Helse 

Kl. 17-19.00: Rett etter debatten inviterer KPMG alle som ønsker til mingling og servering på Madam Reiersen

Fikk du ikke med deg debatten på Arendalsuka kan du se opptak fra streamingen her.

-----------------------------------------------------------------------------Pasientopplysninger uten grenser – digitalisering av fremtidens helsetjenester

Onsdag 16. august
Kl. 09.00

Den nye e-helsestrategien 2017-2020 har satt noen mål for helsetjenestene i Norge. De overordnende målene er som følger:

Én helhetlig og kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som utnytter de teknologiske mulighetene og involverer innbyggere for å bidra til bedre helse, bedre resultat av helsehjelp og bedre utnyttelse av kapasitet.

  • Hva vil digitalisering av arbeidsprosesser og bruk av helsedata innebære for pasientene og helsetjenesteleverandører? 
  • Hvordan vil våre helseopplysninger sikres?
  • Hvordan kan det offentlige legge bedre til rette for samarbeid med private leverandører? 
     

I panelet sitter:

Frode G Hestnes, statssekretær, FrP
Christine Bergland, adm. dir i Direktoratet for e-helse
Terje Gårdsmoen,  IKT- og teknisk direktør, Sykehus Østfold,
Nard Schreurs, direktør e-helse, IKT-Norge
Thomas Anglero, innovasjonsdirektør i IBM Norway 

Fikk du ikke med deg debatten på Arendalsuka kan du se opptak fra streamingen her.

 

Les mer om KPMGs rådgivningstjenester innenfor helsesektoren.

For mer informasjon kontakt Wencke, Per Tore eller Håkon.


Her kan du lese mer om Arendalsuka

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn