Smart Procurement

Hvordan få innkjøpsfunksjonen til å levere varige kostnadsreduksjoner samtidig som virksomhetsmål og behov ivaretas?

31.05.2017, 9.00 - 11.00, CET

Frokostseminar 31. mai 2017

Kl. 09.00 - 11.00, KPMG Huset, Sørkedalsveien 6, Oslo

Hvordan få innkjøpsfunksjonen til å levere varige kostnadsreduksjoner samtidig som virksomhetsmål og behov ivaretas? 

En godt utviklet innkjøpsfunksjon har en tydelig tilnærming til hvordan bidra til økt konkurransekraft for virksomheten.  Det handler blant annet om evnen til å ha innovative innkjøpsstrategier med tett forankring til behov og marked, og hensiktsmessig organisering med riktig kompetanse og IT-systemer. 

På dette seminaret vil KPMGs erfarne eksperter Hans-Jörg Robert og Jonas Sønsteby redegjøre for hvordan man i praksis kan få til varige kostnadsreduksjoner gjennom smartere innkjøp og transformasjon av innkjøpsfunksjonen. De vil dele sine erfaringer og gi eksempler på realiserte gevinster.

Avslutningsvis vil Simon Hurst gi en demonstrasjon av det elektroniske innkjøpssystemet Coupa. Coupa er av Gartner kåret til markedets ledende bestilling til betalingssystem to år på rad.

Agenda

-  Transformasjon av innkjøpsfunksjonen

-  Coupa – markedets edende bestilling til betalingssystem

 

Om foredragsholderne

Hans-Jörg Robert, Partner KPMG

Hans-Jörg er partner i Oslo, og har det ledende ansvaret for Procurement & Supply Chain Advisory i KPMG i de nordiske landene. Han har mer enn 20 års erfaring innenfor innkjøpsstrategi, transformasjon av innkjøpsfunksjoner og sourcing, både fra KPMG og som linjeleder hos selskap som Deutsche Bank AG og COLT Telecom Group.

Han har bred erfaring fra flere vellykkede innkjøpsprosjekter for store multinasjonale selskaper og er en av KPMGs fremste eksperter på innkjøpstransformasjon. 

Jonas Sønsteby, Senior Manager KPMG

Jonas har omfattende erfaring fra utvikling av innkjøpsfunksjoner i offentlig og privat sektor. Som leder for flere ambisiøse transformasjonsprogrammer i organisasjoner med ulike modenhetsnivåer, vet Jonas hva som skal til og hvilke kritiske suksessfaktorer som må realiseres for å bygge en innkjøpsfunksjon som leverer målbare og varig verdi, og understøtter ulike virksomhetsmål.

Egil Hatletveit, Manager KPMG

Egil har 15 års yrkeserfaring og har arbeidet med innkjøp og logistikk innen inne flere bransjer både som konsulent og i linjeorganisasjoner. Som seniorkonsulent i Statoil ASA jobbet Egil med arbeidsprosesser og IT verktøy for selskapets globale innkjøpsorganisasjon. Han har jobbet med design og oppfølging av arbeidsprosesser og vært programansvarlig for flere forbedringsprosjekter. Det siste året har Egil vært engasjert i et innkjøpsprosjekt innen bygg og anlegg.

Simon Hurst, Senior Value Solutions Consultant Coupa

Simon er en av Coupas ledende løsningsarkitekter, med mange vellykkede Coupa implementeringer bak seg i ulike sektorer og land.  Simon er opptatt av å hjelpe selskaper med å oppdage og maksimere sitt P2P verdipotensial, og sørge for at dette reflekteres gjennom tilpasning av Coupas løsninger og samarbeid. I sitt foredrag vil Simon gi "live" demonstrasjoner av Coupas funksjonalitet og mulighetsrom, i tillegg til å svare på spørsmål.

Om KPMG
KPMG er en av de ledende aktørene globalt og i Norge innen innkjøp og supply chain management. KPMG har et sterkt team på 20 konsulenter med spisskompetanse fra ulike bransjer, som både har betydelig linje- og konsulent erfaring. Gjennom KPMGs globale 'Center of Exellence' benytter vi den fremste metodikken innen våre fagområder, med bransjespesifikk beste praksis.

 

Praktisk informasjon

Frokost og registrering fra kl. 08.30

Videooverføring

Seminaret vil bli videooverført til følgende KPMG-kontor:

Molde

Trondheim

 

PÅMELDING

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn