Seminar for styremedlemmer og næringslivledere - Brumunddal

KPMG¸ SpareBank 1 Regnskapshuset og Sparebanken Hedmark inviterer til seminar for styremedlemmer og næringslivsledere i privateide virksomheter

11.05.2017, 8.00 - 12.30, CET

Sted: SpareBank 1 Østlandet, Brugata 9, Brumunddal

Tid: 08.00 - 12.30 (inkl. lunsj)

KPMG¸ SpareBank 1 Regnskapshuset og Sparebanken Hedmark inviterer til seminar for styremedlemmer og næringslivsledere i privateide virksomheter.

Kurset har til formål å øke verdien av styrets arbeid gjennom økt kunnskap om

- formalkravene

- områder hvor vi erfarer at styret bør forbedre sitt arbeid

- trender i tiden og de effekter dette har på styrets arbeid

Agenda

Kl. 08.00 - Kaffe og registering

Kl. 08.15 - Styrets arbeid og sentrale krav i selskapslovgivningen v/Thore Kleppen, KPMG

Kl. 09.00 - Hvordan få mer ut av styrets arbeid? v/Thore Kleppen, KPMG

Områder som kan forbedres og effekter av trender herunder

– ny teknologi

– strategiutvikling

– økonomistyring

– risikostyring og internkontroll

– investering og finansiering

– effektivisering

– nye eiere og salg

Kl. 10.00 - Styrets arbeid - praktiske erfaringer v/Axel Krogvig

Kl. 10.45 - Teknologiutvikling i økonomisystemer - muligheter og utfordringer sett fra et styresynspunkt v/Bjørn Stenberg, SpareBank1 Regnskapshuset Østlandet

Kl. 11.30 - Lunsj

Velkommen! 

 

PÅMELDING 

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn