Grensekryssende personopplysninger - risikoer og muligheter ved GDPR, Oslo + video

Hvilken risiko og muligheter er det i GDPR ved behandling av personopplysninger i en global kontekst?

23.05.2017, 8.30 - 10.30, CET

Frokostseminar 23. mai 2017, kl. 08.30 - 10.30

KPMG Huset, Sørkedalsveien 6, Oslo

The General Data Protection Regulation (GDPR) er EUs nye personvernforordning. Forordningen tar sikte på å harmonisere regelverket om personopplysninger innenfor EU/EØS, for blant annet å sikre forutsigbarhet for selskaper som opererer i flere land. En slik harmonisering av reglene vil også kunne redusere kostnadene for multinasjonale selskaper. Forordningen trer i kraft allerede 25. mai 2018 og vil medføre omfattende endringer i personvernlovgivningen i Norge.

Frokostseminaret vil belyse følgende problemstillinger:

— Hvilken risiko og muligheter er det i GDPR ved behandling av personopplysninger i en global kontekst?

— Hvilke plikter og rettigheter må selskap ivareta ved overføring av personopplysninger på tvers av landegrenser?

— Vil GDPR innebære en forskjell mellom overføring av personopplysninger i og utenfor EU?

Seminaret vil gi deltakerne god innsikt i hva forordningen krever av virksomheter ved behandling av personopplysninger på tvers av landegrenser.


Foredragsholdere

— Hallstein Husand, Fagdirektør, Datatilsynet
GDPR representerer den største endringen i personvernregulering i EU på 20 år. Den vil medføre endringer i norsk lovgivning og Datatilsynet jobber nå aktivt med å kartlegge viktigste endringene for både borgere, virksomheter og Datatilsynet.

— Mari Grini, Director Security, Telenor Digital
Som multinasjonalt konsern bygger Telenor digitale tjenester til kunder globalt. Dette forutsetter et ryddig forhold til overføring av personopplysninger og forsvarlig bruk av IT-infrastruktur som støtter internasjonale leveranser på en trygg og sikker måte.

— Hólmar Örn Finnsson, KPMG
Ved overføring av personopplysninger over landegrenser er det visse forhold virksomheter må ta hensyn til. Det finnes også forskjellige instrumenter for å sikre at slik overføring skjer iht. lovverket. Før forordningen trer i kraft blir det viktig å gjennomgå rutiner og dokumentasjon i egen virksomhet for å sørge for smidig overgang.


Målgruppe:
Alle virksomheter som behandler personopplysninger på tvers av landegrenser, herunder selskaper med kunder og ansatte i flere land. Frokostseminaret er relevant for ledere, mellomledere og nøkkelpersoner innen HR, Compliance og IT.
 
Praktisk informasjon:
Frokost og registrering fra kl. 08.00.

Adresse: KPMG Huset, Sørkedalsveien 6, Oslo

Videooverføring
Seminaret vil bli videooverført til følgende av KPMGs regionale kontorer (vennligst registrer hvilket kontor når du melder deg på):

Bergen

Hamar

Haugesund

Molde

Sandefjord

Stavanger

Tromsø

Trondheim


PÅMELDINGKontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn