Fremtidens innkjøpsfunksjon – en større verdiskaper for din bedrift - Tromsø

Kostnadsreduksjoner gjennom smartere innkjøp.

24.05.2017, 9.00 - 11.00, CET

Frokostseminar Tromsø

24. mai 2017, kl. 09.00-11.00

 

En godt utviklet innkjøpsfunksjon har en tydelig tilnærming til hvordan bidra til økt konkurransekraft for virksomheten.  Det handler blant annet om evnen til å ha innovative innkjøpsstrategier med tett forankring til behov og marked, støttet av gode taktiske- og operative prosesser. 

På dette seminaret vil KPMGs erfarne eksperter Jørgen Gjelsvik og Egil Hatletveit redegjøre for hvordan man i praksis kan få til kostnadsreduksjoner gjennom smartere innkjøp. Avslutningsvis vil de gi en demonstrasjon av det markedsledende elektroniske innkjøpssystemet Coupa.

08:30 - 09:00 Lett frokost

09:00 - 11:00 Innkjøpsseminar

Agenda:

Presentasjon av resultater fra "the Power of Procurement"Undersøkelsen gir innsikt og observasjoner fra 153 ulike nordiske organisasjoner og er den mest omfattendeundersøkelsen av nordisk innkjøp til dags dato. Rapporten dekker fire viktige temaer: verdi, risiko, evne og bærekraft.

Smart Cost Reductions 

KPMGs tilnærming til planlegging og gjennomføring av kostnadsreduksjoner.

Coupa – demonstrasjon av markedsledende elektronisk innkjøpssystem 

 

Foredragsholdere:

Jørgen Gjelsvik, Senior Associate

Jørgen har 4 år bak seg som konsulent innenfor innkjøp og logistikk, og har i løpet av denne tiden jobbet både med offentlige og private kunder, med organisasjonsutvikling, implementering av kategoristyring, kostnadsreduksjonsprogrammer og implementering av analyseverktøy. Jørgen har vært igjennom grunnutdanningen for innkjøpsprogramvaren Coupa, og er sertifisert for å være Coupa implementeringsressurs. I tillegg til dette er Jørgen sertifisert i LEAN, og han har vært med på å drive kompetansehevingsprogrammer i flere organisasjoner for å styrke interne kapasiteter til å adoptere gode innkjøpsprosesser. 

Egil Hatletveit, Manager

Egil har 15 års yrkeserfaring og har arbeidet mye med Supply Chain Management innen olje og gass. Egil har jobbet de siste ni årene med innkjøp og logistikk som konsulent og som ansatt i Statoil ASA. Som seniorkonsulent i Statoil ASA jobbet Egil med arbeidsprosesser og IT verktøy for selskapets globale SCM organisasjon. Han har jobbet med design og oppfølging av arbeidsprosesser og vært programansvarlig for forbedringsprosjekter med ansvar for oppfølging og rapportering. Egil hadde selv ledende roller i flere av forbedringsprosjektene og har jobbet mye med IT verktøyet SAP.

 

Praktisk informasjon

Frokost og registrering kl. 08.30

Adresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

 

PÅMELDING

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn