Styreansvar i aksjeselskap | Endringer i aksjeloven - Bergen

Vi tar en gjennomgang av hva styreansvaret innebærer og hvordan en kan forvalte styrevervet uten å pådra seg erstatningsansvar eller straffeansvar.

19.04.2017, 8.30 - 10.00, CET

FROKOSTSEMINAR I BERGEN

19. april kl. 08.30 - 10.00

 

Rollen som styremedlemer beheftet med et ikke ubetydelig ansvar. De siste årene har det vært en økning i antall saker hvor styremedlemmer dømmes til å betale erstatning for tap påført andre eller for å ha medvirket dertil. Faktisk har det de siste 15 årene blitt behandlet over 200 slike saker i rettsapparatet, og mer enn halvparten har blitt dømt.

Vi tar en gjennomgang av hva styreansvaret innebærer og hvordan en kan forvalte styrevervet uten å pådra seg erstatningsansvar eller straffeansvar. Vi vil også kort belyse effekter av foreslåtte de endringene i aksjeloven, herunder antagelser om hvilke endringer som antas å komme.

 

Målgruppe

Styreleder og styremedlemmer, daglig leder/CEO, aksjonærer.

 

Praktisk informasjon

Frokost og registrering fra kl. 08.00.

 

Sted:

KPMG Bergen, Kanalveien 11

Kontaktperson:

Vibeke Alvær

M: 406 39 770

E: vibeke.alvaer@kpmg.no

 

KLIKK HER FOR PÅMELDING

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn