Outsourcing - risikoer og muligheter i markedet

Vi ser på hvordan outsourcing kan benyttes som et strategisk virkemiddel, og hvordan risikoen en slik avtale kan føre med seg, kan håndteres.

25.04.2017, 8.30 - 10.00, CET

Frokostseminar i Oslo

25. april 2017 kl. 08.30 - 10.00

Outsourcing av teknologi- og virksomhetsprosesser er en markant trend i det nordiske markedet.  Det er imidlertid ikke slik at outsourcing av disse prosessene reduserer risikoen, de kan faktisk komme til å øke! KPMG inviterer til en debatt der vi ser på hvordan outsourcing kan benyttes som et strategisk virkemiddel, og hvordan den potensielle risikoen en slik avtale kan føre med seg, kan håndteres.

Markedstrender og prognoser i outsourcing

Hvilke trender ser vi når det gjelder outsourcing i det nordiske markedet? Hvordan påvirker digital utvikling virksomhetenes modeller for hvorvidt prosesser skal outsources eller ikke? Vil det komme til å forårsake dramatiske endringer? Vi har gjennomført en Nordisk undersøkelse som ser på noen av de utfordringene knyttet til dette, samt gir et mulig fremtidsbilde.

Hvert år gir KPMG ut rapporten «The Nordic Shared Services and Outsourcing Pulse Survey». Den tar for seg trender og prognoser. Innsikten er basert på innspill både fra KPMGs nordiske SSO-eksperter og ledere fra utvalgte outsorucing-leverandører. Vi vil diskutere global kunnskap med utgangspunkt i Global Pulse Survey, kombinert med en dypere forståelse av det nordiske markedet.

- Geir Alexander Talseth, Director Sourcing Advisory, KPMG

Farer og fallgruver ved kontraktinngåelse

Hvilke typiske risikoområder og fallgruver ser vi når virksomheter vurdere å outsource teknologi- og forretningsprosesser? Risiko kan oppstå når som helst i et kontraktsløp, det være seg i forberedelses- eller RFP-fasen, forhandlingsfasen eller i leveransefasen. Derfor er det viktig at dette gjennomføres på en god måte, slik at det blir en del av virksomhetens outsourcingsstrategi. 

Vi tar en kikk på outsourcing knyttet til teknologi- og virksomhetsprosesser for å identifisere noen vanlige og spesifikke juridiske farer selskapet kan stå overfor og hvordan de kan reduseres.

-  Knut Fiane, partner og Kirill Miazine, senioradvokat, hos advokatfirmaet Føyen Torkildsen

Etterlevelse i tjenesteutsetting

Hvordan kan du være sikker på at tjenesteleverandører holder det de lover etter at avtalene er signert? Hvordan forsikrer du dine investorer og interessenter at outsourcingen er i henhold til gjeldende lover og regler? Service Organization Controls (SOC) er laget for å besvare nettopp disse spørsmålene.

Selv om du har funnet den riktige tjenesteleverandøren og har signert avtalen, så er ikke outsourcingen over. Vi vil drøfte SOC-rapporter og hvordan de kan brukes i arbeidet med å redusere risiko, styrke kontrollen og øke effektiviteten med tanke på ekstern revisjon og din egen sikkerhet.

- Gunnar Sotnakk, partner, revisjon, og Wilhelm Nyquist, manager, revisjon, hos KPMG 

Praktisk informasjon

Frokost og registrering fra kl. 08.00.

Gratis.

Videooverføring

Du kan følge seminaret fra følgende KPMG-kontor (vennligst velg hvilket kontor du deltar fra når du melder deg på):

Hamar

Molde

Trondheim

 

PÅMELDING

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn