Fri jakt på turister - Tromsø

Nordlysturismen har tatt av, men er reiselivsnæringen beredt?

25.04.2017, 9.00 - 13.00, CET Tromsø, Norge

Næringen reguleres av et sammensatt og komplisert regelverk, og det er lett å gjøre feil. Feil kan føre til store økonomiske og omdømmemessige konsekvenser. Reiselivsaktører med kunnskap om regelverket, kan redusere sine kostander og optimalisere driften.

På seminaret vil vi behandle behandlesentralt regelverk slikt at aktørene kan forbedre både sin økonomi og drift. Det er i landsdelens interesse at jakten på turistene håndteres profesjonelt og slik bidrar til fortsatt vekst i næringen. 

Agenda:

  • Skatt/merverdiavgift: Airbnb/, fradragsrett, ulike satser for tjenester, skattepliktig inntekt.
  • Arbeidsrett: Airbbnb/uber, utenlandsk arbeidskraft, arbeidstid, arbeidsavtaler
  • Kontraktsrett: når har du forpliktet deg og til hva, herunder Internasjonale kontraktsforhold.
  • Selskapsrett: organisatoriske muligheter.Krav til løyve for fritak fra løyve ved persontransport.
  • Organisasjonsutvikling

Målgruppe:

Reislivsaktører, regnskapsførere, destinasjonsselskap 

Foredragsholder:

Elin P. Kvitberg
Christin Bassøe Jørstad
Lars Eliassen
Kristin Jakola Rørvik

Pris:

500,- 

Lokale:

KPMG, Stakkevollvegen 41, inngang B, 9010 Tromsø 

Ansvarlig:

Grete Milene Farstad, administrativ koordinator
Grete.Farstad@kpmg.no

PÅMELDING

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn